Høringssvar på tilsynsrapport fra plejehjemmet Klostergården

Høringssvar fra 4. maj 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Klostergården den 4. maj 2023

Tilsynet vurderer Klostergården som

Meget Tilfredsstillende.

Det er et flot resultat, som glæder Ældrerådet.

Tilsynet beskriver medarbejdernes kendskab til respektfuld kommunikation og inddragelse af beboerne og pårørende som særdeles tilfredsstillende og arbejdet med besøgsplanerne opnår samme bemærkning.

Flertallet af de adspurgte beboere oplever kontinuitet i hjælpen, fraset to beboere som er kede af nogle vikarers adfærd. Ledelsen vil have fokus på dette.

Der er en hyggelig stemning ved måltiderne og godt samvær mellem medarbejderne og beboerne, dog er ikke alle tilfredse med maden.

Det er godt at der afholdes beboermøder månedligt, hvor maden er et tema og der arbejdes med at øge tilfredsheden.

Tilsynet spørger beboerne om aktiviteterne på Klostergården.

Der er delte synspunkter, men Ældrerådet bemærker, at der på plejehjemmet er fokus på beboernes selvbestemmelse, så på trods af at beboerne ikke tilkendegiver kendskab til kortet, formoder vi at det benyttes på rette vis, idet medarbejderne kan redegøre for individuel brug af rettigheden.

 

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand Københavns Ældreråd