Høringssvar på tilsynsrapport fra plejehjemmet Langgadehus

Høringssvar fra 6. juli 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Langgadehus den 19. juni 2023.

Tilsynet vurderer Langgadehus som Meget Tilfredsstillende.

Der er mange positive betragtninger i tilsynsrapporten, hvilket også afspejles i det fine resultat.

Observationsstudierne viser at plejen foregår rehabiliterende med høj faglighed og at medarbejderne desuden kan redegøre for alle faglige procedurer på en meget tilfredsstillende måde, herunder ønsker om livets afslutning.

Beboerne oplever tryghed og er generelt tilfredse med aktiviteterne, maden og måltiderne. Dog ønsker tre beboere ikke at spise med ved frokostmåltiderne, idet de er placeret ved borde med kognitivt udfordrede beboere. Det må der kunne rettes op på ved en omplacering, så alle kan spise med. Medarbejderne er gode måltidsværter og det skaber en hyggelig stemning.

Beboerne nævner at der er en vis kontinuitet i forbindelse med deres personlige pleje, hvilket påskønnes.

Der er fortsat udfordringer med mange telefonopkald som kan forstyrre den personlige pleje, tilsynet anbefaler ledelsens fortsatte fokus på en løsning.

Der lægges stor vægt på beboernes selvbestemmelse og individualitet, det er meget vigtigt, dog i nogen kontrast til at klippekortet, som er en rettighed der netop skal tilsikre dette, ikke har en fast procedure og tilsyneladende er gledet meget i baggrunden.

I et tilfælde overholdes retningslinjer for kateter ikke, hvilket er uværdigt for den pågældende beboer.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Københavns Ældreråd

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd