Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Møllehuset

Høringssvar fra 7. juni 2023.

Tilsynsdato d. 22. maj 2023

Den samlede vurdering af tilsynet er Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en flot fortsættelse fra sidste års vurdering. Der er beskrevet meget få fejl og mangler i tilsynsrapporten.

Det glæder Ældrerådet, at der er så mange tiltag på plejehjemmet indenfor mad og måltider. Det er ganske sikkert medvirkende til, at beboere er meget tilfredse med kvaliteten af maden og medbestemmelsen af maden. Beboerne oplever desuden en god og hyggelig stemning ved måltiderne.

Det er også meget glædeligt, at observationsstudierne af den personlig pleje vurderes så positive. Det gælder bl.a. indenfor kommunikation, medinddragelse, hygiejne og rehabilitering.

Under interviewet af beboerne observeres en usoigneret beboer. Dette er en svær balance i forhold til beboeres selvbestemmelse, trivsel, behov for hygiejne og fællesskabet. Personalets etiske beslutninger skal være velbegrundet.

En beboer har ventet alt for længe på hjælp efter et nødkald. Dette er især et problem om aftenen. Dette må undersøges nærmere. Det er uværdigt at ventetiden er så længe.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget