Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Peder Lykke Centret

Høringssvar fra d. 11. september 2023

Peder Lykke Centret, der er et mangfoldighedsplejehjem, har 152 beboere fordelt på 6 afdelinger, hver med egen afdelingsleder og personalegruppe.

Uanmeldt ordinært tilsyn foretaget den 22. august 2023.

Tilsynet vurderer Peder Lykke Centret som Meget Tilfredsstillende i lighed med den foregående rapport, som også var et uanmeldt ordinært tilsyn.

Der er arbejdet målrettet med opfølgningen på tilsynets anbefalinger fra forrige tilsyn, og der ses forbedringer på adskillige områder. Dog noteres fortsat behov for fokus på at etablere sikre arbejdsgange omkring renholdelse af beboernes hjælpemidler.

Observationsstudierne (3 stk) viser forbedringer på de fleste områder. Pleje og støtte udføres på særdeles tilfredsstillende vis og med en rehabiliterende tilgang, om end det ene observationsstudie afslører ikke-korrekt brug af værnemidler. Der noteres også, at der er fokus på at skabe aktiviteter og socialt samvær.

Der er interviewet 12 beboere, hvor langt de fleste oplever at have en god livskvalitet og selvbestemmelse samt at der modtages tilfredsstillende hjælp, der er afpasset efter beboernes ressourcer til selv at deltage. Enkelte beboere oplever problemer med eksterne vikarer om korrekt pleje og støtte. Generelt er der tilfredshed med maden og måltidssituationen, om end der også ses varierende udsagn herom. Flere beboere er usikre på, hvorvidt de kan komme med ønsker til maden og menuen.

Medarbejderne udviser godt kendskab til de forskellige arbejdsområder og opgaver, herunder også at kunne fremfinde oplysninger om beboernes ønsker omkring afslutning af livet, et emne hvor beboerne har forskellige ønsker om samtaletidspunkt. Derudover noteres også kendskab til klippekortet.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget