Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Poppelbo og Lærkebo

Høringssvar fra 16. september 2023

Tilsynet vurderer Poppelbo og Lærkebo som Meget Tilfredsstillende.

Det er vigtigt at nævne at plejehjemmet står over for flytning til Eilersminde, hvorfor det kan være forklaringen på udfordringer med oprydning på fællesområder. 

Der er mange positive beskrivelser i tilsynet. Medarbejderne er kompetente og kan særdeles tilfredsstillende redegøre for de vigtigste temaer i tilsynets spørgsmål, herunder besøgsplaner, som udarbejdes med beboerne, i den udstrækning det er muligt, med fokus på selvbestemmelse og livshistorier, dog er der ikke handlingsanvisninger med hensyn til klippekortet. Det må forbedres, så kortet bruges efter hensigten. 

Observationerne af den personlige pleje er positive, men med en sørgelig undtagelse, hvor en beboer ikke behandles værdigt, idet han fremstår blottet bagtil, med ble nede om hofterne. Desuden befinder en beboer sig i fællesområdet med urinkateter udenpå tøjet og dette er ikke placeret efter faglige retningslinjer. 

Et flertal af beboerne udtrykker generel tilfredshed, dog føler en beboer sig overset, samme beboers bolig lugter kraftigt af urin og fremstår beskidt. Dette kræver en øjeblikkelig handling fra ledelsen, idet det er helt uacceptabelt. 

Der er generel tilfredshed med maden og måltiderne, medarbejderne og kommunikationen, så det burde være muligt at få rettet op på de her beskrevne udfordringer. 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, formand Københavns Ældreråd