Høringssvar på tilsynsrapport fra plejehjemmet Rosenborgcentret

Høringssvar fra 9. juni 2023.

Tilsynet vurderer Rosenborgcentret som

Meget Tilfredsstillende.

Resultatet glæder Ældrerådet, idet der er tale om en tilsynsrapport med så mange positive observationer at ikke alle kan nævnes her.

Dialogen mellem beboerne og medarbejderne er respektfuld og venlig, beboerne sikres medindflydelse og selvbestemmelse, der arbejdes rehabiliterende og fælles arealer beskrives som indbydende til socialt samvær.

Ledelse har, siden det sidste tilsyn, haft et projekt om ’det god måltid’ og det at være en dygtig måltidsvært. Der er løbende fokus på emnet på møder og i det daglige arbejde. Resultatet taler for sig selv.

Alle adspurgte beboere er meget tilfredse med maden og med stemningen ved måltiderne.

Tænk hvis den indsats kunne deles med de øvrige plejehjem i København!

Medarbejderne kan redegøre for beboer og pårørende inddragelse, handlingsplaner og alle øvrige emner. Det tværfaglige arbejde styrker sikkerheden og trygheden for beboerne, dog udtaler en beboer utryghed ved vikarer, som ikke kender til arbejdsopgaverne.

Tilsynet anbefaler ledelsens fokus på dette og på korrekt handskeskift samt afspritning ved den personlige pleje.

Klippekortet nævnes ikke, men beboerne udtrykker tilfredshed med aktiviteter og disses niveau.

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand Københavns Ældreråd