Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Rundskuedagen

Ordinært tilsyn foretaget den 3. august 2023.

Rundskuedagen er et profilplejehjem med fokus på mad, og det er også et plejehjem for beboere med alkoholrelateret demens.

Tilsynet vurderer Rundskuedagen som Meget tilfredsstillende

I 2022 var der tale om uanmeldt fokuseret tilsyn, hvor Rundskuedagen også blev vurderet som Meget tilfredsstillende, selv om flere ting var sat på pause ifølge aftale med Områdekontoret. Bl.a. fyldte Covid-19 epidemien en del de første tre måneder af 2022 på plejehjemmet.

I 2023 har Rundskuedagen fået ny ledelse og ny ledelsesorganisering, som er i implementeringsfasen med en række positive tiltag og fokusområder i kvalitetsarbejdet. Det anbefales, at fokus her fastholdes, idet der fortsat udestår synlige resultater.

Observationsstudie viser at pleje og praktisk hjælp er tilfredsstillende og foretages ud fra hensyntagen til beboerens behov og ønsker samt at beboeren oplever selvbestemmelse og medinddragelse tilpasset beboerens funktionsniveau – og med en rehabiliterende tilgang. Dog ses, at medarbejderen ikke anvender engangsforklæde i forbindelse med støtte til bad og ikke konsekvent sikrer handskeskift imellem uren og ren procedure.

Beboerne oplever livskvalitet i deres hverdag, kontinuitet i plejen og er trygge ved medarbejderne. Der er også tilfredshed med aktiviteter og socialt samvær med medbeboere, og madens kvalitet er fin, stemningen ved måltiderne hyggelig, ligesom der opleves mulighed for indflydelse med menuen

Medarbejderne vurderes til at have godt kendskab til de forskellige arbejdsområder og samarbejdet med beboerne. Dog nævnes noget usikkerhed i forhold til oprettelse af handlingsanvisninger på serviceområdet. Det anføres, at medarbejderne generelt godt kan redegøre for retningslinjerne vedrørende brug af engangsforklæder i forbindelse med personlig pleje og sengetøjsskift. Klippekortsordningen anvendes også.

Det noteres at fællesarealerne nogle steder trænger til oprydning, idet de nogle steder mest anvendes som lagerplads.

 

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Elin Johansson, Sundheds- og Omsorgsudvalget