Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Solgaven

Høringssvar fra d. 8. oktober 2023

Solgaven, der er en selvejende institution under Dansk Blindesamfund, er et landsdækkende specialplejehjem for blinde og svagsynede personer, og der er 93 plejeboliger.

Uanmeldt ordinært tilsyn foretaget den 14. september 2023.

Det er glædeligt, at tilsynet fortsat vurderer Solgaven som Meget Tilfredsstillende. 

Det er også glædeligt, at der er arbejdet målrettet med opfølgningen på tilsynets anbefalinger fra forrige tilsyn, og at en ny organisering understøtter det løbende kvalitetsarbejde fint. Der ses forbedringer på flere områder. Dog noteres i et af observationsstudierne, at forflytninger påvirker beboerens komfort negativt, idet et bestilt Vend-let system endnu ikke er leveret, og at plejen kun varetages af en person. Et par beboere oplever også, at det udgør et problem, at de får hjælp af mange forskellige medarbejdere, en beboer ønsker mere pleje, en anden ønsker mere praktisk støtte til oprydning i boligen og en tredje savner nogen at tale med.

Derudover er det positivt med den rehabiliterende tilgang og tilfredsstillende organisering af den personlige pleje. Det er også positivt, at klippekortet anvendes, primært til ture, men f.eks. også til et ekstra bad.

Der også glædeligt, at der noteres så stor tilfredshed med maden og måltidssituationen, og at der kan kommes med ønsker til forslag til menuen.

Medarbejderne udviser godt kendskab til de forskellige arbejdsområder og -opgaver, herunder også at kunne fremfinde oplysninger om beboernes ønsker omkring afslutning af livet. 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget