Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Skjulhøjgård

Høringssvar fra 26. juni 2023.

Tilsynet vurderer Skjulhøjgård som

Meget Tilfredsstillende.

Det er et meget fint resultat, særligt set i lyset af at ledelsen tiltrådte få måneder før tilsynet, det anbefales at der holdes fokus på de allerede planlagte initiativer omhandlende hygiejne, mad og måltider.

Medarbejderne kan på en særdeles tilfredsstillende måde fortælle om det igangværende kvalitetsarbejde, herunder faktorer der sikrer respektfuld kommunikation, beboernes ønsker i forbindelse med genoplivning og dokumentationsarbejdet. Sidstnævnte arbejdes der meget med op til et varslet besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i juli måned. Medarbejderne fortæller at de har fået E-learning kursus om demens. Ældrerådet anbefaler at disse E-learning kurser gives med regelmæssige mellemrum f.eks. en gang årligt.

Der er desværre ikke helt tilfredshed med maden. Beboerne henvender sig til tilsynet under frokosten for at klage over smørrebrødets sammensætning, idet medarbejderne ikke rigtigt kender til hvordan smørrebrød anrettes. Ældrerådet anbefaler at der udarbejdes plancher, således medarbejderne kan se hvad der skal spises sammen.

Observationsstudiet viste at der ikke blev sprittet hænder mellem handskeskift og en beboer måtte sidde og vente i badet, fordi der skulle hentes håndklæder.

Alle adspurgte beboere udtrykker tilfredshed og glæde med medarbejderne, aktiviteterne og plejehjemmet. Det er godt at klippekortet kendes og anvendes korrekt.

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget