Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Sølund

Høringssvar fra 7. august 2023

Tilsynet vurderer Sølund som

Meget Tilfredsstillende.

Der er flere meget positive udsagn i rapporten, herunder at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for alle faglige emner, de modtager løbende undervisning i Cura, der er en kontinuerlig indsats med retningslinjer for hygiejne og medarbejderne er observante med hensyn til tidlig opsporing af begyndende sygdomme og bruger hertil systemet TOBS. Den respektfulde kommunikation understreges og observationsstudier af personlige hygiejne viser rehabiliterende tilgang.

Retningslinjer for udlevering af medicin i bæger skal følges, i et tilfælde var der en uregelmæssighed.

11 ud af 12 beboere udtrykker generel tilfredshed, dog er en beboer utryg med hensyn til medarbejdernes kompetencer i forbindelse med beboerens luftvejssygdom.

Ligeledes ønsker en beboer anonymitet når der udtrykkes kritik til tilsynet.

Der er potentiale for forbedringer med maden og måltiderne, idet en tredjedel af de adspurgte er utilfredse med maden. Der bør sikres mere selvbestemmelse ved servering af maden og at alle oplever et værdigt måltid.

Beboerne er generelt soignerede fraset to beboere. Det bør bemærkes at der naturligvis skal udvises respekt for den individuelle selvbestemmelse, men at grænserne for omsorgssvigt i den henseende aldrig må overskrides. Dette gælder både for beboerne og disses boliger. Ledelsen er opmærksom på udfordringerne og vil arbejde videre med situationen socialpædagogisk.

 

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget