Høringssvar på tilsynsrapport vedr. Plejehjemmet Hjortespring.

Høringssvar fra 17. maj 2023.

Tilsynet blev udført d.25/4 2023.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er:

                                    Meget tilfredsstillende!

Ældrerådet finder det er en rigtig god vurdering og vi glæder os over at der er øget fokus på medicin håndtering, kvalitet og uddannelse.

Beboerne udtrykker tilfredshed og føler sig trygge, stemningen er god og medarbejderne har et godt arbejdsmiljø.

Ledelsen arbejder med inddragelse af beboerne og mere selvbestemmelse, det synes vi er en god løsning, den daglige kost er altid et spørgsmål om smag og behag, det bliver tilsyneladende håndteret med en positiv tilgang.

I Ældrerådet har vi fokus på ”Klippekortet”, så det er meget positivt at læse måden det håndteres på i Hjortespring. Det er vores erfaring, at pårørende ved meget lidt om Klippekortet, det vil være en god ting at orientere om dette på Hjortesprings opslagstavler eller nyhedsbrev.

Ældrerådet står til disposition for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne. R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget