Høringssvar på tilsynsrapport fra Hjemmeplejen VBH

Høringssvar fra d. 29. oktober 2023

Ordinært tilsyn udført d. 10.-12. oktober 2023 – varslet 6 uger før.

Tilsynet vurderes som Meget tilfredsstillende. Det er en flot vurdering med kun enkelte mangler.

Der er observationsstudier af 4 medarbejdere som besøger 14 borgere til pleje og omsorg om dagen og om aftenen i hjemmet. Det glæder Ældrerådet meget at alle disse observationer vurderes som særdeles tilfredsstillende. Det gælder kommunikationen mellem borger og medarbejder, borgerens selvbestemmelse og medindflydelse, den rehabiliterende tilgang, faglig tilgang og organisering af opgaver.

Det glæder desuden Ældrerådet, at der arbejdes meget med kvalitetsarbejdet i Hjemmeplejen VBH. F.eks. er der er flere utilsigtede hændelser, som giver mere refleksion og læring, og alle medarbejdere gennemfører et introduktionsprogram. Ældrerådet bemærker at området har eget timelønskorps og at der ikke er vakante stillinger.

Der er interviewet 12 borgere. Her oplever én borger meget utilfredshed med sin selvbestemmelse og kontinuiteten af plejen. Borgeren hjælpes tidligere i seng end ønsket, og kommer senere op end ønsket. Desuden oplever borgeren mange forskellige medarbejder især om aftenen og weekenden.
Ældrerådet mener, at dette burde kunne organiseres bedre for borgeren, netop når VBH har opnået at få sit eget timelønskorps og ikke mangler medarbejdere.

Det glæder Ældrerådet at de 7 borgere som modtager madservice, er meget tilfreds med service og kvalitet.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget