Høringssvar vedr. besparelsesforslag på Socialforvaltningens område

Høringssvar fra d. 3. november 2023

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af Socialforvaltningens bruttokatalog den 25. oktober 2023, med forslag til besparelser på socialområdet.

Efter gennemgangen af sparekataloget er vi i Ældrerådet stærkt bekymrede over den økonomiske situation som Socialforvaltningen befinder sig i. Og vi mener, at besparelsesforslagene vil få meget alvorlige og omfattende konsekvenser for de allersvageste borgere i kommunen, herunder i særdeleshed for svagtstillede børn, unge og ældre.

Det er langt fra godt nok for en kommune som København, og vi skal på det skarpeste opfordre til, at forvaltningen genovervejer besparelsesforslagene og finder alternative løsninger, herunder søger løsninger hvor det frivillige element fortsat indgår.

I Ældrerådet har vi ikke kunnet undgå at bemærke, at socialområdet har haft flere økonomiske ubalancer gennem årene, og vi håber derfor, at man også vil søge mere langsigtede politiske løsninger, som kan imødegå den triste udvikling på området.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet

Michael Neumann 
Formand for Beskæftigelses, - Integrations- og Socialudvalget