Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Bispebjerghjemmet

Høringssvar fra 14. maj 2023.

Tilsynet blev udført 17. april 2023. 

Tilsynet vurderer Bispebjerghjemmet som Tilfredsstillende.

Det er positivt at beboerne på Bispebjerghjemmet oplever tryghed og livskvalitet. Kommunikationen mellem medarbejderne og beboerne benævnes som særdeles tilfredsstillende og observationsstudierne viser at plejen generelt udføres rehabiliterende og respektfuldt. Medarbejderne kan redegøre for de faglige emner og plejehjemmet fremstår hyggeligt og i høj rengøringsmæssig standard.

Om klippekortet kendes og anvendes efter hensigten belyser tilsynet ikke.

Desværre viser tilsynet og medarbejdernes udtalelser, at den personlige pleje forstyrres af opkald på arbejdstelefonerne. I et tilfælde blev en medarbejder ringet op 11 gange. Det er ikke hensigtsmæssigt – hverken for beboerne eller medarbejderne.

Tilsynet nævner, at der har været udfordringer med udskiftning i ledelsen, men understreger også at der er behov for en mere konkret og målrettet ledelsesmæssig indsat på en række meget vigtige områder.

At halvdelen af de adspurgte beboere er utilfredse med maden, er ikke tilfredsstillende. Måltiderne er et højdepunkt for beboerne og det må der kunne rettes op på med en akut indsats. En beboer er meget ked af at blive lagt i seng kl. 19, når der er vikarer på arbejde. Det er ikke værdigt at skulle tilbringe så mange timer i sengen imod sin vilje.

Med venlig hilsen Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd