Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Bomi-Parken

Høringssvar fra 14. maj 2023.

Tilsynet er foretaget d. 23. april 2023

Det samlede tilsyn vurderes som Tilfredsstillende.

Ældrerådet glæder sig over, at der er fulgt op på de fejl og mangler som blev beskrevet ved sidste års tilsyn. Der er dog stadig utilfredshed hos flere beboere med madens kvalitet, så vi håber at den nyansatte kok kan forbedre dette.

Det meget glædeligt at størstedelen af de interviewede beboerne oplever tryghed, selvbestemmelse og livskvalitet, og at beboerne tilbydes meningsfulde aktiviteter og sociale fællesskaber.

Der er ved dette tilsyn observeret fejl omkring uværdig kommunikation og adfærd hos en medarbejder overfor er hukommelsessvækket beboer, som ikke selv har mulighed for at sige fra overfor dette. Dette skal naturligvis stoppes snarest. Desuden observeres hygiejnemæssige fejl i den personlige pleje.

Nogle medarbejdere tager dokumentationsarbejdet med hjem pga. manglende tid i arbejdstiden. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til fastholdelse af medarbejdere, og ledelsen bør snarest tage hånd om dette.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd

Margit Schrøder, Sundheds- og omsorgsudvalget