Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Absalonhus

Høringssvar fra 23. maj 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport for Plejehjemmet Absalonhus den 2. maj 2023.

Tilsynet vurderer Absalonhus som Tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer en række emner som særdeles tilfredsstillende.

Herunder medarbejdernes kommunikation, medinddragelse af beboerne og en flot rehabiliterende tilgang.

Ligeledes kan der redegøres for de faglige emner i særdeles tilfredsstillende grad og ledelsen arbejder med forbedringsopgaverne i forhold til det sidste tilsyn.

Det glæder Ældrerådet at klippekortet kendes og benyttet efter formål og hensigt med 1:1 ture.

Når tilsynets overordnede bedømmelse vurderes som tilfredsstillende skyldes det angiveligt, at alle de adspurgte beboere udtrykker stor utilfredshed med maden.

De har ingen indflydelse på den, den mangler variation, smag og valgmuligheder. Plejehjemmet mangler hjemlighed i indretningen og to beboere mener ikke at aftaler overholdes, desuden udtrykker en beboere direkte mistrivsel.

Med ledelsens fokus og arbejde med de nævnte emner, er der potentiale til at det næste tilsyn opnår et bedre resultat.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Københavns Ældreråd

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd