Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Egebo

Høringssvar fra 4. juni 2023.

Tilsynsbesøg 15. maj 2023.

Det samlede tilsyn vurderes som Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en meget fin vurdering, og en flot opfølgning fra sidste år.

Det glæder ældrerådet, at der observeres en respektfuld og venlig kommunikation fra medarbejderne. Desuden glæder det Ældrerådet, at beboerne oplever en høj grad af selvbestemmelse, og giver udtryk for at være glade for de sociale aktiviteter.

Ved tilsynet er der nogle fejl og mangler som bør rettes snarest. Observationen af en medarbejder der råber efter en beboer som ringer efter hjælp, skal lederen italesætte snarest. Desuden bør medarbejderne have navneskilt på, og de skal blive bedre til at hilse på beboerne på fællesarealerne. 

Mad og måltider er også denne gang ikke tilfredsstillende for flere beboere, som oplever manglende kvalitet, variation og indflydelse. Det kunne tyde på, at det også handler om organiseringen af maden fra centralkøkkenet. Det må stadig kunne gøres bedre, så der kommer større tilfredshed blandt beboerne.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet