Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Klarahus

Høringssvar fra 4. juni 2023.

Tilsynet blev udført 9. maj 2023.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Meget tilfredsstillende!

Ældrerådet finder det er en rigtig god vurdering og vi glæder os over, at der er en udvikling i forhold til tidligere tilsyn. Mht. til mindre udviklingsområder, er vi ikke helt enige. Værdighed er et stort område, indflydelse på egen situation og privatliv har stor vægt i vores øjne. Nødkaldssystemet burde være udskiftet i går, det kan ikke vente til i morgen!

Ledelsen arbejder med inddragelse af beboerne og mere selvbestemmelse, det synes vi er en god løsning, den daglige kost er altid et spørgsmål om smag og behag, det bliver tilsyneladende håndteret med en positiv tilgang.

Beboerne udtrykker tilfredshed og føler sig trygge, stemningen er god og medarbejderne har et godt arbejdsmiljø.

I Ældrerådet har vi fokus på ”Klippekortet”, så det er bekymrende at det slet ikke er omtalt i Tilsynsrapporten. Det er vores erfaring, at pårørende ved meget lidt om Klippekortet, det ville være oplagt at bruge et Klip til at komme ud og få noget frisk luft, som nogle af beboerne ønsker. Det bør være et krav at beboerne og de pårørende får en grundig orientering i Klippekortets muligheder og hvordan det administreres.

Ældrerådet står til disposition for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet