Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra plejehjemmet Nybodergården

Høringssvar fra 27. juni 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Nybodergården 15. juni 2023.

Tilsynet vurderer Nybodergården som Meget Tilfredsstillende.

Det er meget glædeligt at resultatet er forbedret i forhold til sidste års tilsyn.

Dette tilsyn beskriver ledelsens indsat på flere fokusområder som særdeles tilfredsstillende og meget målrettet.

Observationsstudierne får ros og det gør den respektfulde kommunikation også. Medarbejderne kan redegøre for handleplaner, arbejdsgange og beboernes ønsker om livets afslutning. Dog søger de støtte ifm. handlingsanvisninger i forhold til Servicelovens bestemmelser, men det er fint, at de straks kender til lovens bestemmelser om klippekortet og det bemærkes at Nybodergården har ansat en flex- medarbejder til en til en ture (klippekortet).

Desværre oplever to beboerne ikke mulighed for socialt samvær, en er utryg ved ventetider med nødopkald og efterlyser mere realistiske tidshorisonter når medarbejderne siger at de kommer om ’to minutter’. En anden finder det intimiderende at hjælp til badet udføres af så mange forskellige medarbejdere.

Der er generel tilfredshed med maden, men måltiderne er lidt stille. Vi gør venligst opmærksom på at Københavns Kommune har udarbejdet materiale om måltidet og måltidsværter, som kan anbefales.

Det bemærkes at fællesarealer indbyder til hygge og at hjælpemidler og redskaber (med undtagelse af to) fremstår rengjorte.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand,  Københavns Ældreråd