Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra plejehjemmet Ryholtgård

Høringssvar fra 27. juni 2023.

Tilsynet er foretaget 8. juni 2023.

Den samlede vurdering er Tilfredsstillende, hvilket betyder at forholdene er tilstrækkelige, men at der er fejl eller mangler, som skal udbedres.

Ved gennemlæsning af tilsynsrapporten ses, at der er mange forhold der vurderes som særdeles tilfredsstillende, hvilket glæder Ældrerådet meget. Det gælder observationsstudierne af den personlige pleje, som udføres værdigt og respektfuldt, og det gælder organiseringen af plejen og det faglige niveau.

Fællesarealerne og de sociale aktiviteter vurderes også særdeles tilfredsstillende. Beboerne giver i interviewet udtryk for, at de oplever tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Desværre observerer tilsynet en meget uværdig situation, hvor beboerens nødkald ikke virker, hvilket medarbejderen godt var klar over. Beboeren ventede længe på hjælp i forbindelse med toiletbesøg, og kommer derfor ikke ned til frokost, hvilket ingen bemærker. Der sker flere svigt og fejl ved denne situation, og det tyder på at der er en medarbejder, der ikke har de rette kompetencer. Ældrerådet forventer at ledelsen tager hånd om dette snarest.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand,  Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget