Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra plejehjemmet Verdishave

Høringssvar fra 27. juni 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Verdis Have den 7. juni 2023.

Tilsynet vurderer Verdis Have som Tilfredsstillende.

Hvilket er samme resultat som ved tilsynet sidste år.

Det er tydeligt at der er fulgt op på anbefalinger om kommunikation og værdighed, idet begge observationsstudier understreger at kommunikationen er respektfuld og at medarbejderne har fokus på dette. Det er glædeligt at en beboer som ikke taler dansk mødes med forståelse og at medarbejderen har lært sig de vigtigste gloser på beboerens sprog og benytter kropssprog i plejen.

Fællesarealerne er indbydende og der tilbydes meningsfulde aktiviteter.

Desværre er der fortsat udfordringer med medarbejdernes faglighed på visse områder, de udtrykker usikkerhed i forbindelse med redegørelser for faglige instrukser og kan ikke redegøre for handlingsanvisninger på servicelovsområdet. Desuden savner de en systematik til at indhente og drøfte beboernes ønsker om livets afslutning.

Ledelsen fortæller at der er fokus på maden og det gode måltid. Det er godt, men derfor er det med en vis forundring, at beboerne fortæller at der ofte er stille ved spisebordene med undtagelse af: ”Når medarbejderne engang imellem sidder med ved bordet.”

Det er vigtigt, at medarbejderne deltager i måltiderne og har forståelse for at være gode måltidsværter. Københavns Kommune har udarbejdet en del materiale om dette emne.

Hvorfor skal aftensmåltidet spises kl. 17.00? Det er meget tidligt!

To beboerne udtrykker utryghed og manglende livsglæde og fortæller at der ikke altid bankes på døren til boligen. Det anbefaler vi at ledelsen straks tager skridt til at forbedre. Ligeledes bør der være en rutine for renholdelse af alle redskaber og hjælpemidler, så disse ikke fremstår med snavs og madrester.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd