Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Damsøgaard

Høringssvar fra 30. april 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Damsøgaard 14. april 2023.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Damsøgaard som Meget Tilfredsstillende.

Det er meget glædeligt at læse tilsynsrapporten idet flere emner beskrives som værende særdeles tilfredsstillende. For eksempel er kommunikationen venlig, respektfuld og imødekommende.

Observationsstudierne viser at medarbejderne har en inddragende og rehabiliterende adgang til arbejdet.

Beboerne udtrykker at de oplever stor tryghed, livskvalitet og værdsætter medarbejdernes adfærd.

En vigtig detalje er at der findes et månedsblad, som både pårørende og beboerne modtager. Det giver en god oversigt over aktiviteter og hvad der sker på plejehjemmet.

Maden og måltiderne får ros af beboerne, som oplever måltiderne som hyggelige og de har mulighed for at komme med forslag til de forskellige retter.

Medarbejderne kender til klippekortet og fortæller at de bruges til ture ud af huset, om det er beboernes individuelle, ønsker som imødekommes fremstår ikke klart.

En enkelt medarbejder er ikke klar over regler for afspritning ved handskeskift, der er en del forstyrrelser ved dokumentations arbejde og arbejdstelefonen ringer ofte. Ledelsen anbefales at finde løsninger for de sidstnævnte forhold.

I sin helhed et rigtigt fint resultat af tilsynet.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd