Høringssvar vedrørende Københavns Kommunes megaeventstrategi

Høringssvar fra d. 30. august 2023

Københavns Ældreråd takker for høring 26. juni 2023 vedrørende implementering af Københavns Kommunes megaeventstrategi, som vi har læst med stor interesse.
Københavns Ældreråd synes godt om ideen bag Copenhagen Megaevents, hvor kultur og sportsbegivenheder giver oplevelser i verdensklasse, til gavn for alle københavnere, deltagere og gæster. Vi finder det ligeledes positivt, at megaevents i København skal støtte op om byens DNA.

Vi ser dog gerne, at kommende megaevents bliver noget bredere, end afholdelse af tidligere megaevents, som oftest har været for eliten, herunder blandt andet EURO 2000, VM i bueskydning ved Christiansborg, Tour de France, VM Ishockey m.fl. Der har været afholdt megaevents som ikke kun er for eliten, men er noget bredere (for alle aldre), herunder f.eks. megaevents som IMAGA (International Master Games Association) afvikler. Der kan eventuelt hentes inspiration fra afholdelse af World Master Games i Aarhus i 1989. Ideen med disse megaevent er, at sport for alle kunne gøre København endnu mere favnene som idrætsby. Ideen med Festivelo var et godt eksempel på, hvad sport for alle går ud på.

Det er for rådet meget vigtigt, at megaevents også er borgerorienterede og har værdi for københavnerne. Ældrerådet foreslår derfor, at Københavns kommune fremadrettet afstemmer hvilke bredde megaevents, man ønsker at tiltrække. Vi ser det ikke som et mål i sig selv at tiltrække flere megaevents til København, men alene at tiltrække de events, som har særlig værdi for københavnerne, forenings- og kulturlivet.

Vi finder desuden, at hensynet til beboerne i de pågældende byområder i forbindelse med afholdelse og placering af megaevents bør vægtes højt i forhold til fremkommelighed og sikkerhed. Der bør ligeledes arbejdes med bedre information om eventuel afspærring og alternative ruter samt eventuelle muligheder for inddragelse i arrangementet - også til ikke digitale borgere. Vi foreslår desuden, at afholdelse af megaevents i langt højere grad spredes over alle bydele, så det ikke er de samme beboere, som oplever eventuel støj og afspærringer.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet

Anders Lund
Formand, Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg

Peder Blom 
Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg