Høringssvar på tilsynsrapport fra Demenscenter Pilehuset

Ordinært tilsyn marts 2024

Tilsynets samlede vurdering er Meget tilfredsstillende, hvilket er en god og tilstrækkelig vurdering med få fejl og mangler.

Det glæder Ældrerådet meget, at tilsynets vurdering af beboernes færden og interaktion med medarbejdere og medbeboere vurderes som særdeles tilfredsstillende. Det tyder på at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i hverdagen, desuden er beboerne særdeles tilfredse med madens kvalitet og variation. 
Der er mange fællesaktiviteter og socialt samvær, som beboerne har mulighed for at deltage i.

 

Under observation af den ene plejesituation er der desværre ikke nok fokus på beboerens blufærdighed, hvilket kan opleves meget uværdigt for beboeren. Desuden er der sket mindre hygiejniske fejl under plejen. 

Under observation af måltidet er der larm fra elevatorerne, som skaber uro hos nogle af beboerne. Det er meget uheldigt.

 

Det glæder Ældrerådet at der arbejdes systematisk med Personcentreret omsorg og den tilgang som værdsætter, anerkender og respekterer det enkelte menneskes livshistorie og personlighed.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget