Høringssvar på tilsynsrapport fra Ørestad Plejecenter

Tilsynsbesøg: Den 11. april 2024
Den samlede tilsynsvurdering af plejehjemmet er Meget tilfredsstillende, som er samme flotte vurdering som sidste år.

Det glæder Ældrerådet at interaktionen og medinddragelsen i den personlige pleje vurderes særdeles tilfredsstillende, dette er også tilfældet ved vurderingen af de faglige opgaver og organiseringen af plejeopgaverne.

Beboerne i interviewet oplever livskvalitet og tryghed på plejehjemmet og giver udtryk for en god kontakt med medarbejderne. 
Beboerne er tilfredse med madens kvalitet og variation, men nogle oplever at der er stille under måltidet og at ingen taler sammen. Ledelsen fortæller om arbejdet med måltidsværter og det gode måltid. Måske er det allerede en del af arbejdet, men Ældrerådet har god erfaring med indførelsen af samtalekort til måltidet, hvor medarbejderne bliver inspireret til samtaleemner med beboerne.

Ledelsen fortæller at fysioterapeuterne kun kommer på plejehjemmet 3 gange om ugen.
Ældrerådet mener ikke, at det giver mulighed for tilstrækkelig træning til plejehjemmets 114 beboere. En beboer giver udtryk for at savne træning. Ledelsen opfordrer til at beboerne benytter klippekortet til at få mere træning. Det er meget utilfredsstillende at de ældre mennesker ikke får tilstrækkelig mulighed for at forbedre deres fysiske sundhed og få det mentale overskud, som kommer når man får en stærkere krop og genvinder sine funktionsevner. Desuden er det Ældrerådets mening, at klippekortet ikke skal anvendes til den træning som de ældre har krav på.
Medarbejderne er opmærksom på, at klippekortet anvendes til individuelle aktiviteter som beboerne ønsker.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget