Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejecentret Klostergården

Tilsynet er udført d. 6. maj 2024

Tilsynet vurderer Plejecentret Klostergården, der har 89 boliger, som Meget Tilfredsstillende i lighed med forrige tilsyn. Ældrerådet finder det fortsat fint niveau, om end der er sket skred et par steder.

Der er generelt fulgt godt op på anbefalinger fra forrige tilsyn. Denne gang er der i et observationsstudie bemærket manglende handskeskift og håndhygiejne, en beboer efterlyser hyppigere barbering samt støtte til oprydning og flere beboere oplever udfordringer, da hjælpen ofte varetages af afløsere og vikarer, der ikke kender beboernes behov for pleje og støtte. Alt sammen noget, der naturligvis må tages hånd om.

Ældrerådet har med glæde noteret, at hovedparten af beboerne er meget tilfredse med kvaliteten af maden og menuen.

De faste medarbejdere virker meget kompetente. Dog efterlyses samarbejde på tværs af afdelingerne for at udnytte medarbejdernes kompetencer bedre, og det opleves at antallet af opkald på arbejdstelefonerne er meget forstyrrende under morgenplejen. Forhold der må følges op på.

Generelt set velfungerende på øvrige områder, hvilket glæder Ældrerådet.

Det anføres, at Klippekortsordningen anvendes til aktiviteter, som beboerne tilbydes ud fra interesser og ønsker. Nogle beboere deltager i gruppeaktiviteter, og andre tilbydes individuelle aktiviteter. Glædeligt at ordningen er aktiv, om end det er svært at aflæse, hvor meget den benyttes.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget