Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Aalholmhjemmet

Tilsynsbesøg d. 2. maj 2024
Det samlede tilsynsbesøg vurderes Tilfredsstillende, hvilket er et middel niveau med plads til forbedringer, samme vurdering som sidste år.

Alle observationer omkring interaktion og medinddragelse af beboeren, samt fællesskabet og sociale aktiviteter vurderes som særdeles tilfredsstillende. De 4 beboere som interviewes, oplever selvbestemmelse og livskvalitet og får den hjælp og støtte de har brug for. Desuden er beboerne tilfredse med maden og måltidet.
Gruppeinterviewet af medarbejderne vurderes særdeles tilfredsstillende indenfor alle områder.

Desværre skæmmes dette positive billede af et forfærdeligt observationsstudie af en personlig pleje som vurderes uværdigt og uhygiejnisk og med risiko for at påføre beboeren skade.
Medarbejderen har valgt at varetage plejen af en meget immobil og kompleks beboer uden hjælp fra andre medarbejdere. Meget af den personlige pleje udføres mens beboeren hænger i en lift, hvilket udsætter beboeren for fald, og må opleves meget uværdigt for beboeren. Desuden sker der mange hygiejniske fejl som kan medføre smitte og infektion.
Der er brug for at ledelsen straks tager fat på denne medarbejder og desuden sikrer sig at alle medarbejdere har en viden om, hvornår det er vigtigt af være to personer til den personlige pleje, hvordan man overholder de hygiejniske retningslinjer, og hvordan der gives en værdig pleje.

Ældrerådet er meget ærgerlig over, at vi igen skal høre om uværdige situationer som denne. 

 

Kirsten Nissen
Formand Ældrerådet 

Sundhed- og Omsorgsudvalget
Margit Schrøder