Høringssvar på Tilsynsrapport fra Plejehjemmet Bispebjerghjemmet

Tilsynet er udført d. 8. marts 2024

Den samlede vurdering er tilfredsstillende. Det er 3. år i træk med samme vurdering, hvilket betyder at der fejl og mangler som der stadig skal arbejdes med. Ældrerådet håber at dette fortsatte arbejde snart kan give plejehjemmet en højere vurdering.

Det glæder Ældrerådet, at de 8 beboerne som interviewes, er glade for at bo på plejehjemmet. De oplever selvbestemmelse og livskvalitet. Enkelte oplever mange afløsere og vikarer, men alle oplever en særdeles tilfredsstillende kommunikation. Desuden oplever beboerne varierende og meningsfulde aktiviteter.

Det er enkelte episoder fra tilsynets observation af plejen der beskrives som havende væsentlige mangler og værende mindre tilfredsstillende. Der observeres fagligt hygiejniske fejl ved den personlige pleje, særligt i forbindelse med blæreskylning.
Det anbefales at medarbejdernes viden om handskeskift og håndhygiejne forbedres. 

Plejehjemmets køkken er et testkøkken i forhold til at afprøve retter som nedsætter CO2 udledning.
Flere af beboerne er ikke tilfredse med kvaliteten og variationen af maden, som opleves kedelig og ”for moderne”. De fleste beboere oplever dog fællesspisningen som hyggelig. To beboere synes der er for stille, og er kede af at medarbejderne ikke spiser med. 
Ældrerådet har fokus på madens kvalitet og arbejder for at øge budgetterne til madindkøb.

Interviewet af medarbejderne beskriver en særdeles tilfredsstillende viden om kvalitet, kommunikation, adfærd, arbejdsgange og dokumentation. Medarbejderne fortæller at klippekortsordningen anvendes f.eks. når eleverne tager på tur med beboerne. Ældrerådet håber på, at det også er muligt for de faste medarbejdere at tage på tur med beboerne, for at styrke relationen mellem beboere og medarbejdere, og for at give medarbejderne et afbræk på den travle arbejdsdag.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget