Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Deborah

Tilsynet er foretaget d. 15. april 2024
Den samlede vurdering af plejehjemmet er Meget tilfredsstillende.

Observationen af kommunikationen mellem medarbejder og beboer vurderes som særdeles tilfredsstillende, og det glæder Ældrerådet at beboerne oplever tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse. Beboere er glade for aktiviteterne på plejehjemmet og er tilfredse med maden der serveres.

Når vurderingen er gået ned på skalaen, og ikke har den højeste vurdering, som plejehjemmet havde sidste år, skyldes det især hygiejniske forhold. Der er flere medarbejdere der anvender de samme handsker til rene og urene procedurer, og én medarbejder anvender ikke plastikforklæde korrekt. 
Det kræver et målrettet fokus fra ledelsen for at medarbejderne lærer de hygiejniske retningslinjer.

Desuden taler medarbejderne på fællesområder for meget med hinanden om koordinering af arbejdsopgaver mm. Dette bør ske på kontoret, og i stedet bør beboeren være i centrum på fællesarealerne.

Interviewet med medarbejder viser særdeles tilfredsstillende faglig viden og en stor forståelse for beboernes selvbestemmelse og rehabilitering. Det glæder Ældrerådet at klippekortet anvendes til aktiviteter, som beboerne har lyst til, f.eks. ture ud af huset.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget