Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Egebo

Tilsynsbesøg d. 15. marts 2024.
Det glæder Ældrerådet at plejehjemmet fastholder den fine vurdering Meget Tilfredsstillende.

Ved tilsynets observationer af to plejesituationer og et frokostmåltid vurderes områder som bl.a. kommunikation, selvbestemmelse, arbejdsgange og rehabilitering som særdeles tilfredsstillende, hvilket er en flot vurdering. Der er en enkelt observation af manglende handskeskift ved den personlige pleje som er mangelfuld.

Der foregår mange meningsfulde aktiviteter i fælleslokalerne. Dog observeres at fjernsynet er tændt i flere afdelinger uden at beboerne bruger det. Det er ofte en problematik på plejehjem, som lederen bør drøfte med medarbejderne.

Beboerne som interviewes, er glade for at bo på plejehjemmet. De får hjælp til det de har behov for, og de oplever en særdeles tilfredsstillende kommunikation med medarbejderne. Beboerne er tilfredse med madens kvalitet og variation, og de oplever en god stemning under måltidet.

Tilsynet er særdeles tilfreds med medarbejdernes faglige redegørelser. 
Det glæder Ældrerådet at klippekortet anvendes og at der her er fokus på, hvad der er vigtigt for beboeren.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget