Høringssvar på Tilsynsrapport fra Plejehjemmet Johannesgården

Tilsynet foretaget d. 10. april 2024
Den samlede vurdering af tilsynet på Plejehjemmet Johannesgården er Meget tilfredsstillende, hvilket er den samme gode vurdering som sidste år.

Observationsstudiet af den personlige pleje hos to beboere vurderes som meget tilfredsstillende indenfor både kommunikation, selvbestemmelse, rehabilitering mm. Hygiejnemæssigt er der plads til forbedringer idet urent vasketøj ikke bæres i en pose, og hændernes desinficeres ikke korrekt.

Ældrerådet ser fællesspisnings-arrangementer på plejehjemmet som et godt initiativ, som både beboere og medarbejdere er glade for. Desuden glæder det Ældrerådet at de ældre kan få tilbudt alternative retter, når der er vegetarisk og bæredygtigt mad på menuen. Måltidet er dog stadig et arbejdspunkt, da den rehabiliterende tilgang skal være tydeligere. Beboerne skal have mulighed for selv at tage mad og drikkevarer. Desuden observeres, at der er beboer der sidder alene ved bordet, og som derfor kun indtager lidt mad. Der mangler interaktion og samtale med beboeren, og et fokus på det gode måltid.

Det er glædeligt, at beboerne oplever tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse, og at de oplever at få den hjælp de har brug for.

Interviewet med medarbejderne vurderes som særdeles tilfredsstillende indenfor alle områder.
Om klippekortet fortælles, at det er en aktivitetsmedarbejders ansvar, som udarbejder månedsplaner for aktiviteter. Ældrerådet kan have en bekymring for at klippekortet så ikke kan anvendes, hvis beboeren har et ønske der ligger udenfor månedsplanerne. Dette var ikke hensigten med klippekortet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget