Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Kærbo 13. juni 2024

Ordinært tilsyn udført d. 13. juni 2024.
Det samlede tilsyn vurderes som Meget tilfredsstillende, hvilket er en forbedring fra sidste år, hvilket glæder Ældrerådet meget.

Det samlede tilsyn vurderes som Meget tilfredsstillende, hvilket er en forbedring fra sidste år, hvilket glæder Ældrerådet meget.

Der er arbejdet godt med alle anbefalinger fra sidste år. Der er blandt andet arbejdet med, hvordan man skaber det gode måltid. Beboere oplever nu en hyggelig stemning ved måltiderne, som medarbejderne bidrager positivt med. 
Flere beboere er dog fortsat ikke tilfredse med kvaliteten af maden og menuen, og de oplever ikke at deres ønsker til mad imødekommes. Så det giver god mening med et fortsat fokus på dette. Maden kommer fra Sølund plejehjem. Ældrerådet erfarer generelt at der er mindre tilfredshed hos beboere, når maden ikke tilberedes lokalt. Ærgerligt at alle plejehjem i København ikke har mulighed for dette.

Observationsstudierne af de to plejesituationer og de sociale aktiviteter i fællesarealer vurderes meget tilfredsstillende. Der er en situation omkring tilberedning af morgenmaden som ikke er hygiejnisk. Det må italesættes og hurtigt kunne udbedres.

Det er glædeligt at der arbejdes meget med beboerinddragelse i form af ”hvad er vigtigt for dig – dag”, og klippekortet som anvendes til de aktiviteter beboerne har lyst til.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget