Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Møllehuset

Tilsynet udført d. 29. april 2024
Det glæder Ældrerådet at Møllehuset igen i år vurderes Meget tilfredsstillende.

Ledelsen fortæller om BUS, som er formelle samtaler kontaktpersonen afholder to gang om året med beboeren, hvor fokus er på beboerens oplevelse af det levede liv på plejehjemmet. Ældrerådet synes det lyder som en spændende metode, som giver beboeren mulighed for at fortælle om sine ønsker og behov.

Observationer af de to plejestudier vurderes som meget tilfredsstillende. Tilsynet er dog opmærksom på at beboeren i det ene studie tiltales ”min ven”, og det er usikkert om det er beboerens ønskes. 

Fællesskabet og de sociale aktiviteter vurderes som særdeles tilfredsstillende.

I interviewene af de 8 beboere oplever alle tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse. 
Hos de sengeliggende beboere observeres beskidte dørhåndtag, dropstativ og fjernbetjening, og én af beboerne trænger til en barbering. Så der er nogle mangler omkring den personlige pleje og hygiejnen.

Beboerne er generelt glade for maden, og de har mulighed for komme med forslag gennem plejehjemmets ønskesedler. To beboere er utilfredse med aftensmaden, som ikke smager godt. Alle oplever en god stemning under måltidet.

Det glæder Ældrerådet, at medarbejdernes viden vurderes særdeles tilfredsstillende indenfor alle emner under interviewet.
Klippekortet anvendes til individuelle aktiviteter, som beboerne ønsker. Mange beboere har svært ved at sige, hvad de har lyst til, og så prøver medarbejderne - med udgangspunkt i beboernes livshistorie - at komme med forslag hertil. 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen                                                                               
Formand Ældrerådet

Margit Schrøder
Sundhed- og Omsorgsudvalget