Høringssvar på Tilsynsrapport fra Plejehjemmet Nybodergården

Tilsyn udført d. 8. april 2024.
Den samlede vurdering af tilsynet er Tilfredsstillende, hvilket betyder at plejehjemmet er gået tilbage fra sidste år.

Det glæder Ældrerådet meget, at de to observationer af plejen og omsorgen af beboerne vurderes særdeles tilfredsstillende. Dette gælder for alle områder herunder kommunikation, borgerens selvbestemmelse, faglige opgaver, organisering af arbejdet mm.

Desuden vurderes plejehjemmet sociale aktiviteter og fællesskab som særdeles tilfredsstillende.
Der er fokus på området ved at der er ansat medarbejdere, der sikrer et bredt udbud af aktiviteter. Desuden er der ansat 2 ungarbejdere på 15 år til særlige opgaver som f.eks. at spille ludo, se film, tegne mm. Det bliver spændende at følge, hvordan beboerne tager imod dette.

Interviewet med beboerne vurderes også som særdeles tilfredsstillende. Beboerne oplever tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse, de oplever at få hjælp og støtte til den personlige pleje, og tilbydes meningsfulde aktiviteter.

To af beboerne er ikke helt tilfredse med maden, da kødet er sejt. Men beboerne oplever at have indflydelse på maden og kan komme med madønsker.

Den observation der beskrives som en alvorlig fejl, er at tre ud af syv boliger fremstår med en stærk urinlugt og med en varieret rengøringstilstand. Desuden vurderes det under interviewet af medarbejderne, at man ikke har gjort nok for at fjerne/forebygge lugtgener. Andre faglige områder under intervewet vurderes som særdeles tilfredsstillende. Klippekortet anvendes til f.eks. indkøbsaftaler.

 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Margit Schrøder, Formand Sundhed- og Omsorgsudvalget