Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Solgaven maj 2024

Ordinært tilsyn foretaget maj 2024
Tilsynet vurderer plejehjemmet som Særdeles Tilfredsstillende.

Ældrerådet takker for og glæder sig over det flotte resultat.

Vi ved at kun en målrettet ledelsesmæssig indsats med fokus på udvikling af fælles strategier, fastholdelse af høj faglighed, dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med beboerne og de pårørende kan skabe et så fint resultat. 

Tak for jeres store indsats. 

 

 

Med venlig hilsen
Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,
Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget