Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Tingbjerghjemmet

Tilsynsbesøg d. 14. maj 2024
Plejehjemmet bliver vurderet som Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Der var sidste år ingen anbefalinger fra tilsynet, og i år er der kun få anbefalinger. Det vidner om en høj faglighed og dygtige medarbejdere. Det kommer også til udtryk ved observationerne og gruppeinterviewet af medarbejderne.

Ældrerådet er blandt andet meget tilfreds med beskrivelsen af fællesskabet og alle de sociale aktiviteter som nævnes. Det understøtter det sociale samvær og medvirker til at beboernes forskellige behov bliver opfyldt. 
Klippekortet anvendes typisk til gåture og indkøbsture efter beboerens ønske.

Beboerne udtrykker at de har en god kontakt med både kontaktperson og leder. 
En enkelt beboer giver dog udtryk for meget ventetid ved hjælp til personlig pleje. En anden beboer oplever en bestemt medarbejder som sur og dominerende.

I alt er 8 beboere interviewet. To beboere er ikke tilfredse med maden. Smørrebrødet er for tørt og ensformigt, og den udenlandske mad bryder en beboer sig ikke om. Samme to beboere er kritiske overfor muligheden for indflydelse på maden. Der giver således god mening for ledelsen fortsat at arbejde med beboere tilfredshed med maden og indflydelse på menuen.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand, 
Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget