Høringssvar på tilsynsrapport Plejecentret Aftensol den 26. april 2024

Tilsynet vurderer Plejecentret Aftensol, der har 43 boliger, som Meget Tilfredsstillende (særdeles tilfredsstillende ved forrige tilsyn). Ældrerådet finder det fortsat fint niveau.

Året før var det højeste vurdering hele vejen rundt. Denne gang gives der nogen anbefalinger i relation til kerneopgaven. Der nævnes, at en beboer synes der hos nogle vikarer udefra mangler empati og medmenneskelighed overfor de meget svækkede beboere. Noget ledelsen i dette tilfælde ikke har hørt om, men tager hånd om. Derudover peges på en beboer, der trives i mindre grad, og at der trods forskellige tiltag fortsat lugter af urin hos beboeren. Noget der fortsat arbejdes med. En anden beboer er utilfreds med den varme mad.

 

Generelt set velfungerende på øvrige områder med yderst kompetente medarbejdere, hvilket glæder Ældrerådet.

                                                                                                                                                                 Det noteres, at Klippekortsordningen bruges til aktiviteter, som beboerne ønsker, bl.a. indkøb, og tager på tur til det område, de er vokset op i. Glædeligt at ordningen er aktiv, om end det er svært at aflæse, hvor meget den benyttes.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Elin Johansson, Formand Sundhed- og Omsorgsudvalget