Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet BOMI-Parken den 11. 03. 24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Bomi-Parken, der er et selvejende plejehjem med 81 boliger, som

Meget Tilfredsstillende.

Det glæder Ældrerådet at kunne notere denne fine fremgang fra året før, hvor vurderingen var tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at ledelsen på et meget tilfredsstillende niveau har iværksat tiltag, som understøtter og sikrer opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Resultatet aflæses i forbedringer inden for adskillige områder, herunder interaktion & medinddragelse, faglige opgaver, mad og måltider samt medarbejdernes tilgang til opgaverne. Dog er der fortsat behov for fokus på visse arbejdsgange og hygiejne, idet der under et observationsstudie ikke skiftes handsker korrekt mellem uren og ren procedure samt ikke foretages korrekt håndhygiejne mellem handskeskift.

 

Beboerne giver udtryk for tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse, og der er varieret aktivitetstilbud, der benyttes flittigt. Beboerne giver også udtryk for tilfredshed med maden og måltiderne, og det fremhæves endog, at det kan mærkes, at ny kok er tiltrådt. En beboer efterlyser diabetes-desserter, hvilket imidlertid ikke er en del af Københavns kommunes Mad- og måltidspolitik.

 

Medarbejderne virker yderst kompetente med bedste vurdering inden for alle målene, hvilket er en klar fremgang i forhold til forrige tilsyn. Noget Ældrerådet noterer sig med stor tilfredshed. Det noteres også, at medarbejderne kan fortælle, at klippekortsordningen anvendes til f.eks. en tur ud af huset for at handle.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget