Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Damsøgaard den 12. 3. 2024

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Damsøgaard som

Meget Tilfredsstillende.

Det sidste tilsyn anbefalede ledelsen at øge indsatsen med hensyn til hånd hygiejne og medarbejdernes forstyrrende telefoner, der er sket en fin opfølgning på dette, hvilket bemærkes i rapporten. Desuden nævnes den respektfulde omgangstone, en rehabiliterende tilgang i plejen og at beboerne udtrykker tilfredshed med maden og de hyggelige måltider, der opleves mulighed for indflydelse i forhold til maden. 

 

Medarbejderne kan redegøre fint for alle faglige emner, dog udtrykkes der usikkerhed ved mistanke om dysfagi og en medarbejder bruger ikke engangsforklæde ved personlig pleje. En beboer savner medfølelse og opmærksomhed efter en voldsom oplevelse med en medbeboer. Det bør ledelsen hurtigt rette op på. 

Det er positivt at der arbejdes med skiftende fokusområder, som palliation, utilsigtede hændelser og det er meget glædeligt at klippekortet anvendes korrekt til beboernes individuelle ønsker. 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget