Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Fælledgården

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Fælledgården som Meget Tilfredsstillende.

Der er hyggeligt på Fælledgården. Fine fællesarealer og gode aktiviteter. Medarbejderne kommunikerer med beboerne på en værdig måde og beboerne udtrykker generel stor tilfredshed. Der har været udfordringer med mad og måltider. Der er ansat en projektmedarbejder med fokus på disse emner og der er nedsat en kvalitets og- styringsgruppe om mad, måltider og ernæring. Det er et godt initiativ, alligevel anbefaler tilsynet fortsat opmærksomhed og arbejde med maden og måltiderne. 

Det ene observationsstudie af personlig pleje beskrives som særdeles tilfredsstillende.

Desværre viser det andet, at der er alvorlig risiko for beboernes sikkerhed, idet en medarbejder, efter udførsel af nedre personlig pleje, ikke vasker hænder inden anretning af morgenmad. Det må ikke ske og ledelsen må handle akut. 

Medarbejderne kan redegøre for de faglige emner meget tilfredsstillende og er også opmærksomme på ændringer i beboernes tilstand, der afholdes tavlemøder, hvor der er særligt fokus på dette. Medarbejderne nævner, at de er kede af forstyrrende telefon- opkald, som også kan påvirke beboerne. Dette må kunne løses. 

På trods af den alvorlige hændelse med manglende hygiejne, som skal rettes straks, er helhedsindtrykket at beboerne er trygge og glade for at bo på Fælledgården. 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget