Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Grønttorvet den 4. juni 24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Grønttorvet som
Meget Tilfredsstillende.

Ledelsen har fulgt op på det sidste tilsyns anbefalinger og med et fint resultat, dog udestår et emne som der fortsat bør arbejdes med; nemlig den manglende kontinuitet i medarbejdergruppen. Beboerne bemærker, at det skaber utryghed, når vikarerne skal udføre krævende opgaver som brug af lift og ikke besidder den nødvendige praktiske øvelse. 

De to observationsstudier af personlig pleje får stor ros for tilrettelæggelse, kommunikation og hensyntagen til den enkelte beboer. Desværre overholdes retningslinjer for hygiejne ikke med hensyn til handskeskift og hånddesinfektion. 

Det må ændres, idet beboerne ofte er svage og kan udsættes for infektion.

Beboerne oplever tryghed og er glade for maden og måltiderne, der er mulighed for alternativ mad, hvis en beboer ikke bryder sig om dagens servering. 

Det er en fordel, at der findes Fysioterapi på plejehjemmet, hvilket benyttes.

Også glædeligt at bemærke, at der er samtaler om livets afslutning med egen læge og pårørende. 

Medarbejderne er dygtige til værdig kommunikation og til at afværge konflikter. 

De kan fuldt ud redegøre for alle faglige emner. 

En beboer har snavsede, lange negle og er meget ked af dette. 

Det er trist når de øvrige beboere fremstår soignerede. Hvordan kan det forekomme?

To medarbejdere holder pause i en beboers bolig. Det viser manglende forståelse for at en plejehjemsbolig er lige så privat som alle andre borgeres bolig. 

Tilsynet vurderer at ledelsen straks tog hånd om forseelsen og i øvrigt arbejder med kvaliteten på en særdeles tilfredsstillende måde. 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget