Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Hjortespring den 21.maj 24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Hjortespring som

Alle 12 interviewede beboerne fortæller at de oplever tryghed, selvbestemmelse og livskvalitet. Det sidste tilsyn anbefalede forbedring af madens kvalitet, drøftelser på beboer- pårørende møder har bidraget til at beboerne føler sig inddraget i beslutninger om maden. 

Ledelsen har iværksat et projekt i EU-regi for at nedbringe brug af antibiotika i forbindelse med urinvejsinfektioner og rengøringsstandarden i boligerne og på fællesarealer opleves som meget høj. Desværre er der en enkelt undtagelse, idet en beboer sidder med beskidte lejringspuder på trods af at medarbejderen netop har forflyttet beboeren. 

Kommunikationen er værdig og respektfuld, men tiltaleform som ”min ven”, bør naturligvis undgås. 

Der er god stemning ved måltiderne, men den rehabiliterende tilgang kan forbedres.

Ved frokostmåltidet er kanderne for tunge, der er ikke mulighed for at smøre eller anrette maden selv og der er slet ikke opmærksomhed på beboernes væskeindtag. 

Tilsynet finder sted på en meget varm dag, men glassene efterlades med vand og saft og der er ikke sket en tilskyndelse til at drikke. 

Når de vigtige emner til forbedring er nævnt, så skal det understreges, at resultatet glæder Ældrerådet. 

Afslutningsvis er det skønt at ’Royal Run’ dagen markeres ved et arrangement i haven til glæde for beboerne og børn fra en nærliggende børnehave. 

 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet
Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget