Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Huset William den 2. 04. 24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Huset William som

Meget Tilfredsstillende.

Beboerne tilkendegiver at de oplever tryghed, livskvalitet og selvbestemmelse. 

Fællesarealerne fremstår hyggelige og medarbejderne imødekommende både ved aktiviteter og ved måltiderne.

 

Ledelsen har arbejdet med beboerdemokrati og indflytningssamtaler siden sidste tilsyn, som opnåede det samme fine resultat. 

 

Medarbejderne kan redegøre for faglige emner på en særdeles tilfredsstillende måde. 

Herunder regler for korrekt hygiejne, dog anbefaler tilsynet at ledelsen straks afholder hygiejne kurser, idet der ved den personlige pleje observeres alvorlige fejl, således sker der ikke handskeskift/afspritning efter nedre hygiejne, hvilket kan medføre alvorlig bakterie overførsel. 

 

Der er mulighed for forbedringer med hensyn til maden, herunder dysfagi diæten som beskrives som ’smagløs’. Vigtigheden af mad og måltider på et plejehjem kan ikke understreges nok. Det er et højdepunkt og der er udfordringer generelt blandt ældre med at opnå den rette ernæring. Beboerne fortæller, at de kan komme med forslag til maden og ved hvor de skal klage. 

Kommunikationen opleves respektfuld, dog bruger en medarbejder et barnligt ordvalg, det bør undlades.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget