Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Langgadehus den 16. maj 24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Langgadehus, der er et selvejende plejehjem med 72 beboere, som Meget Tilfredsstillende i lighed med forrige tilsyn. Ældrerådet finder det fortsat fint niveau.

Der er kun nogle få justeringer i vurderingerne i forhold til året før. Der nævnes, at der fortsat skal arbejdes med at forebygge forstyrrelser fra arbejdstelefoner, og at en medarbejder i det ene observationsstudie ikke følger de gældende hygiejniske retningslinjer omkring korrekt håndhygiejne.


I interview med borgerne er der generelt stor tilfredshed incl. med mad og måltider, om end en beboer nævner problemer på slid på støttestrømper, og et par beboere udtrykker mindre tilfredshed i forhold til enkelte medarbejderes måde at kommunikere og være på. Forhold der må følges op på. 

Generelt set velfungerende på øvrige områder med yderst kompetente medarbejdere med pæne vurderinger hele vejen rundt, hvilket glæder Ældrerådet.

                                                                                                                                                          Omkring Klippekortsordningen har ledelsen inviteret en konsulent fra kommunen til at informere ledergruppen om ordningen, og det er aftalt, at medarbejderne i højere grad skal synliggøre beboernes ønsker til aktiviteter i besøgsplanen, så det tydeligt fremgår, hvilke aktiviteter, der kan udføres som en del af Klippekortsordningen. En fremgangsmåde, som medarbejderne gør brug af. Ældrerådet finder det glædeligt med dette fokus på Klippekortsordningen.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Elin Johansson, Formand Sundhed- og Omsorgsudvalget