Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Lindehusene den 7.marts

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Lindehusene som
Meget Tilfredsstillende.

Ved tilsynet i 2023 blev ledelsen anbefalet at gøre tiltag for at forbedre medarbejdernes kendskab til retningslinjer for hygiejne. Medarbejderne tilmeldes bl.a. E-learning kurser, men tilsynet viser, at der på trods af initiativerne, stadig er udfordringer. Ved observationer af den personlige pleje var der flere brud på reglerne om korrekt hygiejne og der advares om smittespredning. Det må der akut rettes op på.

Ellers er der mange positive betragtninger; beboerne udtrykker, at de har selvbestemmelse og de føler sig trygge. Der er tilfredshed med maden, mulighed for at bestemme menuer og medarbejderne roses for at være dygtige måltidsværter. 

Der arbejdes med at nedbringe forbruget af anti- psykotisk medicin ved at gennemgå beboerne på to-ugers basis. Det er meget glædeligt. Forbruget må nedbringes for flertallet af ældre, også demensramte, har absolut ingen gavn deraf, det er alene passiverende – og ofte skadeligt. Medarbejderne ønsker mere tid til dokumentation, men de kan alligevel redegøre for besøgsplaner og besidder god viden. 

Meget positivt tilsyn. Det glæder Københavns Ældreråd. 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget