Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Skjulhøjgård den 22. 4. 24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Skjulhøjgård som
Tilfredsstillende.

Det er trist at læse de bemærkninger som beboerne fortæller tilsynet om mad og måltider. 

”Maden er ikke så god. En gang om ugen skal vi have vegetar, men jeg er

ikke vegetar. Der er ingen som spiser det, det ryger retur igen”.

”Maden er generelt dårlig. Det er tit, at jeg får noget, jeg ikke kan lide,

så spiser jeg bare en lille smule”.

Maden og måltiderne er højdepunkter i hverdagen på et plejehjem og får beboerne ikke den mad de kan lide, er der risiko for fejlernæring. Hvorfor sidder medarbejderne ikke med ved bordet og er gode måltidsværter og hvorfor er der ikke gjort noget for at sikre beboerne medbestemmelse på maden?

Sidste tilsyn anbefalede at ledelsen arbejdede for at forbedre hygiejne, mad og måltider. 

Det er desværre ikke sket. Observationsstudierne viser at der er problemer med korrekt handskeskift, brug af forklæde etc. Det er meget bekymrende også set i lyset af, at der har været udbrud af ’Roskildesyge’ på plejehjemmet. 

Begge områder kræver en akut indsats fra ledelsen. 

Positive bemærkninger omfatter at beboerne føler sig trygge, at der er rent og hyggeligt i boliger og på fællesområder. Der er god kommunikation, dog med enkelte undtagelser hvor beboerne omtales i tredje person.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget