Høringssvar - tilsynsrapport Plejehjemmet Peder Lykke Centret 06.06.24

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Peder Lykke Centret, der er et mangfoldighedsplejehjem med 152 beboere, fordelt på 6 afdelinger, som Meget Tilfredsstillende i lighed med de forrige tilsyn. Ældrerådet finder det endnu engang som fint niveau.

Der er kun nogle få justeringer i vurderingerne i forhold til året før, primært til det bedre, så langt de fleste målepunkter er på højeste niveau, og generelt med yderst kompetente medarbejdere.

Derudover nævnes det, at der fortsat skal arbejdes med implementering af arbejdsgange omkring rengøring af beboernes hjælpemidler, ligesom der skal følges op på nogle specifikke medarbejderes kommunikation og adfærd, da tre af de 12 interviewede beboere har udtrykt mindre tilfredshed herfor. 

Klippekortordningen anvendes til de aktiviteter, som beboerne giver udtryk for, at de ønsker, herunder ture ud af huset, indkøb og en-til-en kontakt eller til større ture, hvor flere beboere tager af sted samlet.

Generelt set velfungerende på stort set alle områder, hvilket glæder Ældrerådet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand, Ældrerådet
Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget