Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

Her finder du alle Ældrerådets høringssvar fra 2016
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
Forslag til revideret hospital- og psykiatriplan har været i høring. Rådet har ikke afgivet høringssvar i sagen.
16/9/14: Etablering af opgangsfællesskab for 20 borgere med handicap i ældreboligforeningen i Husum Vænge.
Ældrerådet efterlyser, at ældre borgere med handicap får en mere fremtrædende plads i den nye handleplan til Københavns handicappolitik.
23/4/14: Rådet finder, at evalueringen giver et hurtigt og ærlig overblik over resultater og mangler

Sider