Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
Her finder du alle Ældrerådets høringssvar fra 2016
'Værdighedsmilliarden' skal bruges til mere personale på plejecentre og klippekort med fleksibel hjemmehjælp til flere borgere.
Tilsynene med bl.a. plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen skal strammes op. Ældrerådet bakker op,og har forslag til flere skærpelser
Fast hjælper, mere indflydelse på den årlige ekstra rengøring og tidsubegrænset genoptræning. Det skal være en del af servicen mener Rådet

Sider