Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
Her finder du alle Ældrerådets høringssvar fra 2016
Borgere kan forvente ændringer i kvalitetstandarden af SUFs ydelser i 2016.
18/12/14: Københavns Ældrerådet ønsker ikke at afskaffe pensionistkortet, men kan acceptere, hvis pensionistkortet fremover begrænses.
Samarbejde, opsøgende indsatser og flere initiativer målrettet udsatte ældre borgere. Det er mål for revision af retningslinjer for §79.
27/8/14: Ældrerådet er ikke tilfreds med tilsynsredegørelsen og opfordrer til politisk drøftelse.

Sider