Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

På siden her finder du Ældrerådets bemærkninger til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsynsrapporter.
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
Her finder du Ældrerådets høringssvar i år 2019.
Her finder du Ældrerådets høringssvar for 2018.
Her finder du Ældrerådets høringssvar for 2017.

Sider