Høringer i Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere i København. Rådet modtager cirka 30 høringer om året. Det er Borgerrepræsentationens politiske udvalg og kommunens forvaltninger, der sender sager i høring i Rådet. Ældrerådet er med sine høringssvar med til at vurdere konsekvenserne af et forslag fra ældre borgeres perspektiv.

Afsluttede høringer

Her finder du alle Ældrerådets høringssvar fra 2016
Her finder du Ældrerådets høringssvar for i år.
11/11/14: Ældrerådet takker for det tilsendte høringsmateriale om Hjælp i Hverdagen. Kataloget fremstår konkret, overskuelig og præcist.
Aktiviteter under ældremilliarden skal bevares, der skal sikres byggegrunde til plejeboliger og demensområdet skal styrkes.
Misbrug blandt ældre borgere, skal have en større plads i Socialforvaltningens nye forslag til udvikling på misbrugsområdet.
11/2/14: Der ses med skepsis på den faldende tilfreds med kommunens hjemmepleje.

Sider