Mødeplan for Ældrerådets formandskab

Ældrerådets formandskab udgøres af formand Kirsten Nissen og næstformand Pia Weise Pedersen.

Formandskabet mødes en gang om måneden - med undtagelse af juli - for at forberede Forretningsudvalgets møder. Herudover håndterer formandskabet henvendelser til rådet mv.

Mødeplan for Ældrerådets formandskab

Møderne holdes som udgangspunkt på onsdage i tidsrummet kl. 10.00-13.00.

 • 10. januar
 • 9. februar 
 • 6. marts 
 • 3. april
 • 3. maj (fredag) 
 • 7. juni (fredag)
 • 7. august 
 • 4. september 
 • 2. oktober 
 • 6. november 
 • 4. december