7-by møde i Aalborg

Københavns Ældreråd deltog den 3. maj på 7-by møde med Ældrerådene fra Danmarks syv største byer.

Københavns Ældreråd deltog den 3. maj 2018 på 7-by møde i Aalborg sammen med Ældrerådene fra Aarhus, Esbjerg, Odense, Randers og Frederiksberg.

Dagen bød blandt andet på oplæg fra Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen i Musikkens Hus, besøg på kommende demensplejehjem Tornhøjhaven, Center for Velfærdsteknologi og oplæg om Aalborgs kommunes seniordigitale strategi ved teamleder Pia Therkildsen fra Aalborg Kommune.  

Dagen startede på Aalborg Rådhus, hvor formand for Aalborgs Ældreråd Anette Valentin og rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Jørgen Hein holdt oplæg for de indbudte gæster. 

 

Fra Københavns Ældreråd deltog formand Kirsten Nissen, næstformand Bente Ketty Hansen, Arne Bjørn Nielsen, formand for Sundhedsudvalget Hanne Simonsen og Forkvinde for Kultur- og Fritidsudvalget Vera Eckhardt. 

7-by samarbejdet giver anledning til vidensdeling mellem Ældrerådene fra landets syv største byer, og Københavns Ældreråd kom igen i år hjem med ny viden og erfaringer, de kan bruge i det videre arbejde med at forbedre forholdene for ældre borgere.